<<< Tilbake

Gutta på Saggrenda Bilopphuggeri AS

Kongsberg, Buskerud, Viken, Østlandet finner du høggeriet vårt, eller rettere sagt, på nett finner du oss.
Vi er verken et drop-in eller selvplukkshøggeri, men en nettbasert produksjonsbedrift av brukte bildeler fra «nyere» modeller, som leverer bruktdeler over hele landet til ålreite priser.
For øyeblikket inne i tredje generasjon drift, og er per i dag 10 mann.
Et mellomstort folkelig høggeri en mil utenfor Kongsberg by.

Omsetter for i overkant av 16 mill i året, hvorav delesalg fra innkjøpte delebiler utgjør 85%.
Bedriften kjøper inn demonteringsbiler for mange millioner i året.
På et driftsår høgger vi rundt ni hundre biler, av det er en tredjedel innleverte vrakpantbiler.
Den tradisjonelle vrakmottaksbiten er vel i hevd her, dog vi kjører ikke produksjon på den biten, det går til gjenvinning og blir til kopper og kar og annet nyttig.
Miljøbedrift med både gjenbruk og gjenvinning.
Rullerende rundt 400 demonteringsbiler på tomta til enhvert tid
50-tusen merkede deler på lager, blant de ti største bruktdelslagre på nett, men store synes vi ikke at vi er, dette er enkel små-industri.
Det går tross alt over tre millioner biler på veien i Norge, det setter ting i perspektiv.
Hele bruktmarkedet på nett blir smått i forhold. Spesielt hvis vi snakker om «nyere bruktdeler».


Bedriften vår består av disse ærverdige herremenn:

 
Morten, 1973-modell
daglig leder
 
Jan Roger, 1970-modell Alexander, 1993-modell
Øivind, 1968-modell Kenneth, 1986-modell
Kent-Ivar, 1989-modell Jarle, 1965-modell
Rune, 1990-modell Abubakar, 1974-modell
 
Aldevinas, 1965-modell  

 

                   - noen bilder fra vår travle hverdag (og litt attåt) her nede på bruket -               

informasjonsside fra
WWW.BRUKTDELER.COM
nettstedet for brukte bildeler